راههای مختلفی برای حفاظت گیاهان در برابر آسیب های سرما و یخ زدگی وجود دارد  اساس کلی روشهای  حفاظت بر پایه جلوگیری از هدر رفتن یا جایگزینی گرمای از دست رفته است. که در زیر به چند مورد آن اشاره می شود.

 

 روشهای کوتاه مدت مقابله با سرما :


الف :روش های افزایش گرما


۱- استفاده از بخاریها


۲- غرقاب کردن
آبیاری روشی برای محافظت در برابر یخ بندان و یخ زدگی است. روشهای حفاظت با اب مستلزم دسترسی به مقادیر زیاد آب در دوره های زمانی کوتاه است . گرمای از دست رفته از محصول به محیط را می توان از طریق گرمای آزاد شده از تغییر فرم آب به یخ جایگزین نمود.زمانی که یک گرم آب یخ می زند، ۸۰ کالری انرژی آزاد می شود. تا زمانی که یخ در حال تشکیل است ، این گرمای نهان می تواند گرمای مورد نظر را تولید و تامین نماید.

 آبیاری گیاهان قبل از وقوع یخ زدگی می تواند در حفاظت آنها کمک نماید.حفاظت به وسیله غرقاب کردن کلیه اراضی مزرعه یا باغ ها از قدیمی ترین روشهای حفاظت در مقابل سرما است.قبل از غرقاب کردن باغ یا مزرعه باید اطمینا ن داشت که آب کافی در دسترس خواهد بود.که اگر در شب دوم و سوم نیز آبیاری مجدد احتیاج باشد بتوان عمل غرقاب کردن را ادامه داد.زیرا سطح خاک مرطوب باعث ازیاد عمل تبخیر در روز بعد از غرقاب کردن می شود.وچون عمل تبخیر فعل و انفعالی است که نیاز به مصرف حرارت دارد، مقدار کمتری از حرارت خورشید باقی می ماند که به داخل زمین نفوذ کند و به صورت ذخیره ای برای آزاد شدن در شب بعد داخل زمین حفظ شود.بنابراین در صورتی که در شب دوم آب برای غرقاب کردن مجدد موجود نباشد، خطر سرما زدگی زیاد تر می شود.آبی که برای غرقاب کردن مصرف می شود باید دمای بالا تری از سطح سرد زمین مزرعه یا باغ داشته باشد.ایراد غرقاب کردن دیرگرم شدن خاک در طول روز است.

 

۳- آبیاری بارانی
این روش شامل یخ زدن آب بر روی شاخ و برگ گیاهانی است که قرار است حفاظت شوند می باشد.در نتیجه یخ زدن آب روی شاخ و برگ گیاه مقداری گرما آزاد می شود که باعث حفاظت گیاه ازسرما می شود. آب پاشها در بالایا زیر پوشش گیاهی قرار داده می شوند.  
از آبیاری بارانی به منظور حفاظت در برابر یخبندان تعدادی ازگیاهان یک ساله (گوجه فرنگی) و گیاهان چند ساله (مرکبات ) استفاده شده است.

 

۴- سیستمهای آبفشان


۵- ماشینهای مولد باد


۶- دستگاه مولد مه


۷- بال گردها

 

ب: روشهای کاهش هدررفت گرما


۱- ساختمانهای حفاظتی در برابر سرما


۲- استفاده از پوشش های ساده


۳- استفاده از پوشش های ردیفی

 

۴- استفاده از سایر پوشش ها
استفاده ازکپه خاک به عنوان پوشش: ایجاد یک تپه خاکی کوچک در اطراف پوست درخت به منظور حفاظت جوانه و پوست درخت در برابر سرما موثر است.باکپه کردن خاک در اطراف پوست تنه درخت گرمایی که از طریق خاک هدایت می شود به ناحیه حفاظت شده پوست درخت می رسد و آنرا گرم می کند.این روش یکی از موثرترین روشها جهت حفاظت در ختهای جوان می باشد.برای ساخت تپه خاکی باید از خاک عاری از علف هرز، آفت و زباله استفاده کرد،در غیر اینصورت خطر تجمع آفات و بیماریها وجود خواهد داشت.بهترین زمان برای ایجاد تپه خاکی در اطراف درخت در روز قبل از یخ زدگی است
مزایای استفاده از روش کپه سازی خاک :
- میزان عایق سازی گرمای آن بالا (۱۲- ۱۵بالاتر از دمای هوا )می باشد.
- بازدارنده تشکیل جوانه در هوای سرد است
 
معایب این روش:
- با توجه به تغییر هوا ، به طور فصلی باید تعبیه و برداشته شود.
- نگهداری آن مشکل است.
- مشکلات ناشی از آفات و بیماریها وجود دارد.
- برای اجرای آن مستلزم صرف هزینه زیاد و به کارگیری کارگر می باشد.
- مشکلات مربوط به پوسیدگی پوست تنه درخت

 

۵- مالچ پاشی
هر ماده ای که سطح خاک پاشیده شود و در آنجا باقی بماند مالچ نامیده می شود.مالچ ها مواد پوششی هستند که برای تنظیم دمای خاک، کاهش تبخیر از سطح خاک، حفظ رطوبت خاک ، کاهش روان آب سطحی و کاهش فرسایش خاک سطحی استفاده می شوند. چون هدایت حرارتی مالچ کمتر از خاک است لذا در طول شب های سرد گرمتر از سطح خاک است . در طول فصل رشد، وجود یک لایه مالچ از مواد آلی به ضخامت ۵-۸ سانتی متر می تواند در اغلب گیاهان برای بهبود دوام گیاه دربرابر سرمای زمستان مفید باشد.مالچ می تواند به تنهایی برای حفاظت اغلب گیاهان علفی تا دمای زیر ۷- درجه سانتی گراد کافی باشد مالچ زمستانه به حفظ یکنواختی دمای اطراف سیستم رشد کمک می کند .
برخی از گیاهان علفی به لایه مالچ ضخیم تری نیاز دارند تا ریشه های خود را در زمان یخ زدگی های شدید حفاظت کنند . نکته مهم آن است که قبل ازفرارسیدن هوای سرد هرگز نباید مالچ سنگین برروی خاک ایجاد چرا که این کار باعث گرمتر ماندن خاک و در نتیجه کاهش مقاومت به سرما می شود. ما لچ باید در فصل بهار و با شروع رشد بهاره حذف شود.برای مقابله با سرمای بهاره بهترین نوع مالچ ، مالچ هایی هستند که نور را از خود عبور می دهند. یک مالچ خوب باید با ثبات و پایدار باشد و به آسانی شسته نشود و یا دراثر ورزش باد پخش و پراکنده نگردد و ازنظر اقتصادی به صرفه بوده و کاربرد آن آسان باشد.منبع:http://www.70ga.ir/index.php