نام : علی

لقب : رضا

کنیه : ابوالحسن

نام پدر : موسی

نام مادر : نجمه تکتم

تاریخ ولادت : 11 ذی القعده سال 148 هجری

محل ولادت : مدینه طیبه

مدت امامت : 20 سال

مدت عمر : 55 سال

تاریخ شهادت : آخر ماه صفر سال 203 هجری

علت شهادت : انگور زهر آلود

نام قاتل : مأمون ملعون

محل دفن : خراسان

تعداد فرزندان : 1 پسر و1 دختر

 

چکیده ای از زندگانى امام رضا علیه السلام
هشتمین پیشواى شیعیان امام على بن موسى الرضا علیه السلام در مدینه دیده به جهان گشود. مادر ایشان بنا به روایتهاى مختلف  نامها و كنیه ها و لقبهاى ام البنین، نجمه، سكن، تكتم، خیزران، طاهره و شقرا، را دارد..كنیه  ایشان ابوالحسن و ابوعلىمشهورترین لقب آن حضرت «رضا» است و علت مشهور بودن این لقب آن است که : او از آن روى رضا خوانده شد كه در آسمان خوشایند و در زمین مورد خشنودى پیامبر خدا و امامان پس از او بود. همچنین روایت است که: به آن خاطر كه همگان، خواه مخالفان و خواه همراهان به او خشنود بودند. ودر آخر، گفته شده است: به این دلیل او را رضا خوانده اند كه مأمون به او خشنود شد.

برای فرزندان ایشان ،گرچه كه نام پنج پسر و یك دختر براى او ذكر كرده اند، امّا چنان كه علاّمه مجلسى مى گوید: اكثراً، تنها از جواد به عنوان فرزند او نام برده اند.

 

روز شهادت
درباره تاریخ شهادت آن حضرت عقیده اكثر عالمان  سال (203 ق ( است.
بنابراین روایت، عمر آن حضرت پنجاه و پنج سال مى شود كه بیست و پنج سال آن را در كنار پدر خویش سپرى كرده و بیست سال دیگر امامت شیعیان را برعهده داشته است.
این بیست سال مصادف است با دوره پایانى خلافت هارون عباسى ، پس از آن سه سال دوران خلافت امین، و سپس ادامه جنگ و جدایى میان خراسان و بغداد به مدت حدود دو سال، و سرانجام دوره اى از خلافت مأمون.
آن حضرت به دسیسه مأمون و با سمّ او به شهادت رسید و پیكر مطهر شان را در طوس در سمت قبله قبه هارونى سراى حمید بن قحطبه طایى به خاك سپردند  و امروز مرقد او مزار آشناى شیفتگان است.

سلام بر آن امام
 
روزى كه دیده به جهان گشود
روزى كه نگاهش را از این سراى فروبست
 
و روزى كه به رستاخیز برخواهد خاست.