بررسی و تحلیل آخرین نقشه ها و مدل های هواشناسی نشان دهنده گسترش سامانه ای ناپایدار از نواحـی شمال غـرب و غـرب کشور بر روی استان خراسان رضوی می باشد،

این سیستم ازاواخرروزدوشنبه(11/11/89) بتدریج بر روی استان استقرار یافته و تا اوایل هفته آینده باعث ناپایداری هایی بصورت افزایش ابر، وزش بادنسبتا شدید و در ادامه از روز سه شنبه منجر به بارش باران و برف در غالب نقاط استان خواهد شد.

ضمنا با شروع فعالیت این سامانه و تقویت جریانات سرد شمالی کاهش دما در استان رخ خواهد داد.

بر این اساس :

· شروع بارش ها از روزسه شنبه (12/11/89) و از نواحی غرب و شمال غرب استان پیش بینی می شود که بتدریج غالب نقاط استان تحت تاثیر این سامانه قرار خواهد گرفت.

·طی روزهای دوشنبه و سه شنبه وزش باد در سطح استان نسبتا شدید پیش بینی می شود