:
1-افزایش تولید در واحد سطح (به عبارت دیگر 10 برابر هوای آزاد ) به این معنی كه مثلا در مورد خیار تولید 20 كیلو گرم خیار در هر متر مربع در گلخانه به جای تولید 2 كیلوگرم در همان یك متر مربع در هوای آزاد
2-تولید بیش از یك محصول در سال (كه در مورد خیار تولید سه بار در سال و همچنین در مورد گوجه فرنگی تولید دو بار در سال ممكن می باشد )
3-افزایش كیفیت محصول تولیدی (كه با كنترل دقیق و بهتر آفات و بیماری ها با روش های كنترل بیولوژیكی و كاهش مصرف سموم كه باعث افزایش كیفیت محصول و افزایش صادرات و حفظ محیط زیست می شود )
4-صرفه جویی در مصرف آب (با روش آبیاری تحت فشار )
5-استفاده از اراضی غیر قابل كشت با سیستم هیدرو پونیك (مانند گلخانه های پرورش سبزی در كیش )


 

مزایایی كشت گلخانه ای :
1-افزایش تولید در واحد سطح (به عبارت دیگر 10 برابر هوای آزاد ) به این معنی كه مثلا در مورد خیار تولید 20 كیلو گرم خیار در هر متر مربع در گلخانه به جای تولید 2 كیلوگرم در همان یك متر مربع در هوای آزاد
2-تولید بیش از یك محصول در سال (كه در مورد خیار تولید سه بار در سال و همچنین در مورد گوجه فرنگی تولید دو بار در سال ممكن می باشد )
3-افزایش كیفیت محصول تولیدی (كه با كنترل دقیق و بهتر آفات و بیماری ها با روش های كنترل بیولوژیكی و كاهش مصرف سموم كه باعث افزایش كیفیت محصول و افزایش صادرات و حفظ محیط زیست می شود )
4-صرفه جویی در مصرف آب (با روش آبیاری تحت فشار )
5-استفاده از اراضی غیر قابل كشت با سیستم هیدرو پونیك (مانند گلخانه های پرورش سبزی در كیش )

6-عدم وابستگی تولید به شرایط محیطی و امكان بازار یابی مناسب و تنظیم برنامه كشت مطابق با نیاز بازار (مثلا در مورد خیار طوری برنامه تنظیم شود كه زمان برداشت اواخر اسفند ماه باشد )
7-تداوم كار و تولید محصول در تمام فصل های سال با توجه با امكان كنترل عوامل محیطی و تنظیم شرایط مورد نیاز گیاه
8-ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای جوانان و كار آموختگان كشاورزی و استفاده از اوقات فراغت كشاورزان در فصل های پاییز و زمستان


اهداف كشت گلخانه ای :
1) تولید محصول در محلی كه در آن محصول تولید نمی شود
2) تولید در زمانی كه كشت محصول در هوای آزاد غیر ممكن است .

در صورت تصمیم به كشت گلخانه ای چه باید كرد؟
1-مشخص كردن بازار فروش: باید مشخص شود محصول تولیدی در كجا به فروش خواهد رسید.
2-تعیین زمان های مختلف سال از نظر میزان فروش محصول تولیدی , زمان كسادی و اشباع بازار , و زمان خلاء و نیاز شدید بازاز
3-تعیین نوع و ویژگی محصول مورد نیاز كه مورد پسند مصرف كننده همان منطقه باشد (مثلا تولید گوجه فرنگی ریز یا درشت , تولید فلفل زرد,سیاه ویا ....)
4-جمع آوری اطلاعات هواشناسی منطقه مورد كشت (میانگین ده ساله حداقل دما در سرد ترین شب سال و میانگین حداكثر دما در گرم ترین روز سال ,میانگین ده سال بارندگی , تعداد روز های آفتابی, روز های ابری , روز های یخبندان , ....)
5-تعیین جهت های جغرافیایی و جهت وزش باد های غالب در منطقه
6-نوع خاك از نظر بافت , ساختمان , PHخاك , ECخاك و عناصر پر مصرف و كم مصرف , میزان آهك , ظرفیت تبادل كاتیونی ,و....
7-وضعیت آب منطقه از نظر كمی و كیفی كه برای هر متر مربع بستر خاكی گلخانه حدود یك متر مكعب آب باید در دسترس باشد و نیز باید مواد حل شده جامد در آب مانند بیكربنات سدیم , كلر ,  فلور آب , در حد مطلوب باشد
8-مسافت گلخانه تا بازار مصرف
9-دستمزد كارگر در منطقه مورد احداث گلخانه
10-جمع آوری اطلاعات علمی در مورد كاشت داشت و برداشت و آفات بیماری ها و انبار داری محصول مورد كشت
11-بازدید از گلخانه های اطراف جهت جمع آوری  اطلاعات علمی و تجربی آنان به منظور جلوگیری از تكرار اشتباه دیگران و ...

نوشته شده در یکشنبه 1389/02/05ساعت 1:59 بعد از ظهر توسط دانشجوی ورودی 88 باغبانی| نظر بدهید |

نور و دما فاکتورهای اساسی کشت گلخانه ای

 
نور:
نور برای رشد گیاه اهمیت حیاتی دارد. معمولاً گلخانه ها را طوری می‌سازند كه حداكثر بهره وری از نور را داشته و حتی الامكان از عناصر  سایه انداز به دور باشد. حتی جنس پوشش گلخانه ها در تأمین نور مناسب از نظر شدت و كیفیت و به كار گیری در مراحل مختلف تولید نشاء و رشد رویشی و رشد زایشی دارای اهمیت است . با توجه به اینكه تركیبات مختلف نورمرئی یعنی طیف nm700-400 منبع اصلی انرژی برای گیاهان به شمار می‌‌آیند، در شرایطی كه همه فاكتور از جمله میزان CO2 ، دما و رطوبت در حد مطلوب باشد برای انجام عمل فتوسنتز به شدت نوری به میزان متوسط نیاز است. اگر شدت نور كم و ضعیف باشد فتوسنتز و بالطبع رشد محصول كاهش یافته و در صورتی كه شدت نور از حد اپتیمم فراتر باشد با كاهش فتوسنتز افت قابل ملاحظه محصول رخ می‌دهد و بعضاً بدلیل افزایش درجه حرارت به خصوص در مرحله گلدهی محصول، سقط گلها و ریزش میوه دیده می‌شود. در واقع با افزایش شدت نور فتوسنتز و تولید صورت نخواهد گرفت و این بدلیل خاصیت اشباع نوری گیاه است..............