این جنس ازتیره آراسه هاAraceae  بانام علمی

اسكینداپسوس SCINDAPSUSکه سرزمین اصلی رویش این گیاه جزایر سلیمان و جنوب شرقی آسیا

می باشد

 

پوتوس به راحتی تكثیر می شود و ارزان قیمت است. نگهدارى پوتوس آسان است و حساسیت

 زیادى ندارد؛

به همین دلیل گیاه مناسبى است براى مبتدیها و كسانى كه پرورش گیاهان آپارتمانى را تازه

شروع كرده‏اند. پتوس شامل دو نوع سبز و ابلق است. پتوس ابلق و یا پیچک شیطان گیاهیست

 زیبا و تزیینی، که به دلیل یچیدگی گیاه و ریشه های آن است .

شرایط نگهداری:

نور: پوتوس به نور غیرمستقیم زیاد نیاز دارد و نیمه سایه را ترجیح می دهند. در تابش مستقیم نور آفتاب برگها می سوزد و در نور کم و سایه برگها ابتدا به رنگ سبز تغییر حالت داده و کم کم ضعیف و زرد شده و می ریزد. نژاد های ابلق رنگ های متنوع خود را در سایه از دست

می دهند.

آبیاری: پوتوس هر چند نسبت به آب زیاد حساسیتى ندارد اما بهتر است در فاصله دو آبیارى خاك را خشك نگه دارید. در تابستان هر هفته دو بار و در زمستان که دوران استراحت گیاه است هر هفته یك بار آن را آبیارى كنید. این گیاه در دوران رشد و فعالیت خود احتیاج به آب بیشتری دارد و این دوران از اوائل بهار تا اواسط پاییز است. آب از طریق ریشه وبرگ به گیاه داده می شود.

 باید در نظر داشت. در پاییز و زمستان از پاشیدن و یا آبیاری با آب سرد خودداری شود.

رطوبت: پوتوس گیاهی رطوبت دوست است، مخصوصاً در دوران رشد و فعالیت باید محیط آن مرطوب باشد.

بهترین محیط نگهداری در منازل پاسیون هاست. در تابستان 3-2 در هفته و در زمستان 2 بار در هفته غبار پاشی

لازم است از آب ولرم استفاده نمایید.

نوع خاک: پتوس احتیاج به خاك سبك با زهكش كامل دارد. برای تهیه خاک مخلوطی به طور مساوی از خاک برگ

پوسیده، خزه، ماسه شسته بدون خاک و مقداری کود پوسیده دامی استفاده می شود. زه كش گلدانها دارای اهمیت

فوق‌العاده است. درغیراینصورت آب در ته گلدان جمع شده و گیاه شادابی و رشد خود را از دست می‌دهد.