دیفن باخیا (سمبرگ، Dumb Cane ) گیاهیست با برگهای سیز که لکه های کرم وسفید برروی آن نمایان است.اغلب ارتفاع این گیاه تا120سانتی مترمی رسد\

 

 

 و طولو عرض برگها به ترتیب تا60و20سانتی متر میرسند. میتوان زادگاه این گیاه رانواحی قاره امریکا یعنی برزیل و

کلمبیا دانست. نسبت به آبیاری بیش از اندازه وعدم تهویه اتاق بسیار حساس است  بهتراست برای آماده کردن فضای مناسب از فلاور ژل استفاده شود.

نحوه نگهداری دیفن باخیا :

خاک : بهترین خاک برای این گیاه مخلوطی از لوم وکمپوست ( باقی مانده مواد صنعتی و مواد گیاهی ) و خاک برگ وهمچنین فلاورژل نیز میتواند بهترین جای گزین باشد.
حرارت : مطلوبترین دما بین 13الی 18 میباشد که در صورتی که دما به بالای 24 درجه برسد پیشنهاد میکنیم که روی برگها غبار پاشی گردد ، همچنین اگر دما به زیر 10درجه نزول کند گیاه تا مدت کمی دمام میاورد وسپس رنگ برگها به زردی میگراید.

 در ضمن بهترین نور ،نور غیر مستقیم میباشد.: به جهت رشد مطلوبتر بهتر است تا حد اقل ماهی 1 بار از کود جهت این گیاه استفاده شود البته

جهت سهولت در کار میتوان از فلاورژل بهره گرفت چون این خاک کاملا غنی شده میباشد وتا مدتها به کود دهی نیاز ندارد.

تکثیر: مناسبترین روش جهت ازدیاد این گیاه استفاده از قلمه هائی که حد اقل دارای یک جوانه است وطول آن حدود 5 سانتیمتر باشد.جوانه ها

را 1تا 2روز خشک کرده و آن را به طورعمودی درشن یا خاکی سبک همانند

 فلاور ژل قرار گیرد.