آلوئه ورا :گیاه گوشتی دائمی است از خانواده لیلیاسه و مورد استفاده طبی دارد.برگهای ان غالبا بزرگند و پشت سرهم قرار میگیرند.گلهایش به رنگ

 

قرمز و زرد لوله ای شکلند که در اکثر گونه ها سرازیر یا واژگون میباشند.در ایران ده ها گونه ان کشت و کار میشود.گونه الوئه ساپوناریا اندازه متوسطی دارد و برگهای سبز رنگ پریده ان دارای رگه هایی به رنگ روشن یا کرم هستند که به شکل خطوط باریک یا نقطه چین روشن در متن سبز برگ نمودارند.نوعی دیگر دارای برگهای خشن و ضخیم تر است.نوع درختی ان بلند و برگهای ظریف تر و کشیده تر دارد.الوئه میتری فرمیس کوتاه است و برگهای ان در وسط شیار دارد.

ازدیاد این نباتات از طریق کاشت بذر و جدا کردن پاجوش امکانپذیر است.پایه ها میتوانند ۷ تا۸ سال در یک گلدان باقی بمانند و همه ساله گل بدهند بدون انکه خاک گلدان تعویض شود.بهترین خاک برای الوئه از ۳قسمت خاک لومی یک قسمت کود دامی کاملا پوسیده و یک قسمت شن ریز تشکیل میشود.این خاک به تدریج سفت میشود خاک الوئه باید کاملا زه کش داشته باشد تا اب اضافی گلدان از ان خارج شود در زمان فعالیت ریشه ها و رشدونمو و گلدهی این گیاهان نیاز به ابیاری مرتب دارند و در حالت رکود نیاز به ابیاری ندارد.در منازل موضوع تهویه هوا برای انها مهم است.الوئه را نظیر کاکتوس باید همیشه در افتاب نگه داری کرد.نوع درختی الوئه از طریق قلمه تکثیر میشود و در طی زمان ریشه زایی قلمه ها نیاز به ابیاری ندارند.

مراقبت:خاک کمی اسیدی رطوبت کم ابیاری کم حرارت متوسط و نور متوسط

کود:هردوهفته یکبار ۳گرم در لیتر از اسفند تا ابان