نام علمی: Saintpaulia Ionantha
نام تیره: Gesneriaceae
نام انگلیسی: African Violet

 

. گلها با رنگهای متنوع بنفش آبی ، قرمز، صورتی و یفید به قطر 2 سانتیمتر بر روی گل آذین چتر

 

كوچك قرار دارد

و پرچمها از وسط آن خارج شده اند . به دلیل اینكه نسبت به طول روز بی تفاوت است در تمام طول  

سال گل میدهد ولی در تابستان میزان آن بیشتر است .

 نور كامل اما به طور غیر مستقیم
 
آبیاری: گیاه را از بالا آبیاری نكنید بلكه حدود نیم ساعت گلدان را در زیر گلدانی پر از آب قرار دهید . گیاه رطوبت پسند است و آب نباید حاوی گچ باشد

زیرا ریشه ها حساس هستند و خشك مس شوند.
خاك: خاكبرگ بهترین خاكبرگ است و طالب خاك كمی اسیدی می باشد . خاك جنگلی نرم و قابل نفوذ با تورب و كمی خاكبرگ نیز مناسب است و

یا 4 قسمت لوم ، 4 قسمت خاك برگ یا تورب قسمت ماسه و یك قسمت كود دامی پوسیده به همراه سوپر فسفات معمولی و گرد استخوان نیز مناسب است..
 
ازدیاد: كاشت بذر در بهار با دمای 21-18 درجه در مقداری ماسه نرم با كمی پیت در ظرف شیشه ای در بسته ، قلمه برگ در تابستان ، تقسیم بوته در بهار

عوارض و درمان: گلها ریز و متفرق هستند كه در اثر ناكافی بودن تغذیه است كه باید گلهای پژمرده را بچینید . لكه های قهوه ای در برگها در اثر غبارپاشی

 در آفتاب است . گیاه سالم به طور ناگهانی زرد شده كه در اثر گاز آشپزخانه می باشد.
برگها پیچیده و خشك شده كه در اثر گرمی هواست . برگها پژمرده و خم می شوند كه در اثر سردی هواست . پوسیدكی برگها و گلها در اثر آبیاری زیاد است .
اگر همه شرایط مناسب باشد ولی باز هم گیاه گل ندهد در اثر تغذیه ناكافی است . گلها شفاف و كمرنگ هستند كه در اثر غبارپاشی روی گلها است .

برگهای جدید ریز با تعداد زیاد در اثر تراكم ریشه است . سیاه شدن برگها در اثر مواد براق كننده است