از دیگر گیاهان خانواده لیلیاسه می­توان به گل لاله اشاره كرد. كار برد لاله در

فرهنگ و ادبیات ایران جایگاه ویژه­ای دارد.انواع لاله­های موجود در دنیا از

 جمله لاله سیاه، دو رنگ و حافظی را با منشاء ایرانی می‌شناسند.

 

 

 

لاله گیاهی است كه به عنوان یك كات‌فلاور Cut flower (گل بریده) و

پات‌پلنت Pot plant (گیاه گلدانی) قابل استفاده است.

 پیازهای حساس به سرما گیاه لاله چنانچه بعد از طی دوره استراحت

بلافاصله تیمار گرمایی با حرارت حدود 9 درجه سانتی‌گراد به مدت 6 هفته داشته

باشند، در مدت كمتر از 8 هفته آماده عرضه به بازار می‌شوند.

لاله­های پاكوتاه معمولاً پات پلنت Pot plant یا به عنوان گیاه گلدانی مطرح هستند.

لاله­های پا بلند دم‌گل‌های بلند و پیازهای

درشت دارند و به عنوان كات فلاور Cut flower مصرف می­شوند. همچنین لاله‌های زودرس به عنوان لاله­های شاخه بریده

و پات پلنت قابل استفاده هستند.

 

لاله سرنگون یا واژگون گیاهی است كه منشاء ایرانی دارد و در كوه‌های بختیاری در استان فارس می‌روید. این گیاه پیاز عمیق در

 خاك دارد و در رنگ‌های متفاوت دیده می‌شود.