مشاور بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی گفت:

 

 به بخش غیر دولتی را با توجه به اصل 44 پیگیری می‌کند.

 

 

محمدرضا شافعی نیا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در سال جهاد اقتصادی گفت: برای تحصیل اهداف مورد نظر در سال جهاد اقتصادی بخش کشاورزی ایجاد ساختارهای مناسب با توجه به اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش غیر دولتی را پیگیری می‌کند به طوری که تاکنون دو تشکل به ثبت رسیده و دو تشکل دیگر نیز در حال پیگیری است تا به زودی ثبت شود. 
مشاور بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی افزود: با ایجاد این تشکل‌ها، هماهنگی بین تولید، واردات و صادرات انجام شده و نیاز کشور به محصولات کشاورزی در زمان مناسب با قیمت، کیفیت و کمیت مناسب تأمین خواهد شد و زمینه کاهش قیمت تمام شده و اقتصادی کردن تولید نیز فراهم می‌شود. 
شافعی نیا افزود: همچنین در سال جهاد اقتصادی اجرایی نمودن برنامه‌های توسعه تکنولوژی در بخش آبیاری - مکانیزاسیون - صنایع تبدیلی و تکمیلی و بهبود زیرساخت‌های بخش کشاورزی دامی و شیلاتی با هدف افزایش ارزش افزوده، کاهش سن شاغلین بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال مولد، صرف هزینه‌ها در اجرای زیرساخت‌ها عملیاتی می‌شود و کاهش قیمت تمام شده محصولات از برنامه‌های اصلی خواهد بود. 
مدیر عامل موسسه جهاد استقلال گفت: از آنجایی که عملیاتی نمودن زنجیره تولید، فرآوری و مصرف موجب تثبیت قیمت‌ها، کاهش ضایعات، و افزایش بهره‌وری می‌شود این مهم با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد. 
شافعی نیا افزود: انتظار می‌رود با اجرای قوانین مرتبط، بخش کشاورزی بتواند برنامه‌های خود را در تعامل با تولید کنندگان به اجرا گذاشته و پیشتاز در اجرای برنامه‌های جهاد اقتصادی باشد. 
مشاورز بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: بخش کشاورزی در سال همت مضاعف، کار مضاعف و در شرایط اجرای قانون هدفمند کردن وی تصریح کرد: با توجه به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی در سال جاری، بخش کشاورزی تلاش می‌کند تا بیشتر از سال گذشته با برنامه‌های خود در جهت تحقق اهداف نظام و عملیاتی نمودن پیام مقام معظم رهبری پیشتاز باشد.

منبع : FOODNA