معاون سازمان و مدیر جهادکشاورزی نیشابور گفت:

پیش بینی می شود امسال بیش از 14 هزارتن سبزی برگی و غده ای توسط سبزیکاران نیشابوری تولید و به بازارهای مصرف سطح استان استان خراسان عرضه شود.

مهندس سید غلامرضا نبوی نامقی اظهارداشت:

شهرستان نیشابور با کشت 1750 هکتار صیفی جات  و 500 هکتار سبزیجات برگی از مستعدترین مناطق تولید محصولات سبزی و صیفی استان خراسان رضوی محسوب می شود.

رئیس اداره تولیدات گیاهی بااشاره به مزیتهای سبزی نیشابور گفت:

بدلیل اینکه سبزیکاران نیشابوری برای آبیاری مزارع سبزی از آب چاههای عمیق استفاده می نمایند و باتوجه به شرایط اقلیمی اختصاصی این شهرستان سبزی تولیدی از عطر و طعم و کیفیت خاصی برخوردار است.

مهندس محمدعلی فرهمندراد بااشاره به تشکیل و شروع بکار شرکت تعاونی سبزیکاران در شهرستان نیشابور یادآورشد:

برای اولین باردر استان تنها شرکت تعاونی سبزیکاران که بصورت جدی بحث حمایت از سبزیکاران و تولیدکنندگان را در دستورکار خود دارد و یکی از اهداف آن تولید سبزی سالم و پاک باحمایت جهادکشاورزی و صنف سبزیکاران بوده و با پروژه ای که به همین منظور در دستورکار دارد بااستفاده از کودهای ریزمغذی و گاهی مصرف کودهای شیمیایی سعی می نماید با آموزشهای لازم و راه اندازی آزمایشگاه با کمک و همیاری پروژه محصول سالم بتواند گامی اساسی در تولید و عرضه سبزی سالم و پاک در بازار شهرستانهای استان بخصوص در شهرستان مشهد را عهده بگیرد

منبع:http://www.koaj.ir/news/