محققان در حال بهره برداری از بیوشیمی یکی از مخرب ترین آفات جهت دور نگه­ داشتن مزارع و باغها از شر آنها هستند. به گزارش ساینس دیلی (Science Daily)، شته ها بیماریهایی را سرایت می دهند که هر سال صدها میلیون دلار به کشاورزان و باغداران زیان وارد می سازد. برخی از حشره کشهای کنونی محیط زیست پسند نیستند و چون شته ها به این مواد مقاوم می­شوند لذا زارعان ناچار به استفاده بیشتر از آفتکشها می شوند.

رونالد ناچمن از ایستگاه تحقیقات کشاورزی آمریکا در تگزاس در حال کار در زمینه علایم شیمیایی موسوم به نوروپپتیدها است که شته ها و دیگر ارگانیسمها به منظور کنترل و تنظیم فعالیتهای مختلف بدن خود مانند هضم، تنفس، جذب آب و دفع مواد زائد از آنها استفاده می کنند. موقعی که نوروپپتیدها با حضور آنزیم در بدن تجزیه می شوند، تاثیر این علایم شیمیایی معمولا از بین می رود. ناچمن در حال تدارک ترکیباتی مشابه نوروپپتیدها است که ساختار مولکولی آنها تا حدی تغییر یابد تا تجزیه نشوند. هدف او کشتن آفات با ایجاد اختلال در هضم غذا، جذب آب یا دیگر اعمال زیستی آنها است.ناچمن پنج ترکیب مشابه سازی شده را به درون محلول غذایی وارد ساخت و هریک را به 20 شفیره شته نخود (Acyrthosiphon pisum) خوراند. او متوجه شد یکی از این ترکیبات 90 تا 100 درصد شته ها را ظرف سه روز هلاک می کند. این مقدار تلفات با آفتکشهای موجود در بازار برابری می کند.

هر عامل زیستی مهار آفات باید قبل از عرضه تجاری کاملا آزمایش شود. ناچمن نیز در حال پیگیری تحقیق خود است اما او می گوید ساختار مولکولی این طبقه از نوروپپتیدها موسوم به کینینهای حشرات چنان ویژه است که بسیار بعید به نظر می­رسد روی انسان، گیاهان یا دیگر ارگانیسمها تاثیری بگذارد./

منبع:http://www.koaj.ir/news/show_detail.asp?id=6408