محققان دانشگاه پوردو راهی برای افزایش ماندگاری گوجه فرنگی تا یک هفته یافتند. به گزارش ایانا و به نقل از ساینس دیلی (Science Daily)، دکتر هاندا، استاد علوم باغبانی متوجه شد افزودن یک ژن، تولید یک ترکیب که رسیدن گوجه فرنگی و ظهور لکه های مبکروبی روی آن را به تاخیر می اندازد، افزایش می دهد. هاندا گفت: نتایج این تحقیق قابل کاربرد برای بیشتر میوه ها است.این ترکیب آلی یک پلی آمین است که در تمام سلولهای زنده وجود دارد. کارکرد ترکیبات پلی آمین هنوز کاملاً شناخته نشده است.

هاندا و همکارش از مرکز تحقیقات کشاورزی آمریکا پیش از این نشان داده بودند پلی آمینهایی مثل spermidine و spermine کیفیت غذایی و فرآوری گوجه فرنگی را بهبود می بخشند. دست کم چند صد ژن و شاید بیشتر وجود دارند که پلی آمینها بر آنها اثر می کنند.یکی از دانشجویان در آزمایشگاه هاندا، ژن سازنده spermidine را دخالت داد که منجر به افزایش تولید این ماده در گوجه فرنگی شد. گوجه فرنگیهای کاملا رسیده حاصل از گیاهان تراریخت هشت روز بیشتر از گیاهان غیر تراریخت سالم باقی ماندند. علایم لکه یا گندیدگی مرتبط با قارچها نیز حدود سه روز دیرتر مشاهده شد.هاندا گفت: مردم در بازار گوجه فرنگیهای پلاسیده یا دارای لکه را نمی خرند. ماندگاری از مسایل مهم بازاریابی به ویژه در کشورهای جنوب شرقی آسیا و آفریقا است که قادر به خرید تجهیزات انبارداری مناسب نیستند.

وی گفت: ما می توانیم این ژن را به گوجه فرنگی اضافه کنیم یا دنبال واریته های طبیعی بگردیم و ارقامی را بیابیم که سطح بالایی از تراوش این ژن را دارند./

منبع:http://www.koaj.ir/news/show_detail.asp?id=6392