به گزارش مدیریت  هماهنگی ترویج ، مددکار ترویجی و رئیس شورای روستای کالچغوکی شهرستان رضویه مشهد از احداث و بهره برداری دو سد خاکی در این روستا خبر داد .

در پی خشکسالی های سال های اخیر و کمبود آب روستا مشکلات زیادی در زمینه کشاورزی و دامداری روستا پدید آمد که نتیجه آن کاهش تولیدات زراعی و دامی و همچنین مهاجرت تعدادی از خانوارهای های روستایی به شهر های اطراف شد.

برای رفع این مشکل در جلسه ای که با هماهنگی این مددکار ترویجی  برگزارشد با خودیاری کامل مردم روستا مبلغی در حدود 400 میلیون ریال جهت احداث دو سدخاکی جمع آوری و با همت و تلاش مردم روستا و استفاده از تجربیات بزرگان روستا در زمینه قنات و احیاء آن دو سد خاکی احداث گردید.

در حال حاضر یکی از این دو سد به طول 1/5 کیلومتر لوله گذاری شده که باعث افزایش قابل توجهی در آب مادر چاه قنات روستا گردیده و سد دوم نیز به طول 5 کیلومتر لوله گذاری شده و آب روستا را تامین می کند.

امید است این کار با ارزش و بزرگ مورد توجه مسئولین مربوطه قرار گیرد و اعتبارات لازم جهت تکمیل این پروژه ( لایروبی 100% قنات و جلوگیری از انحراف آب) در اختیار مردم بلند همت این روستا قرار گیرد.

 

منبع اخد شده:http://www.koaj.ir/news/show_detail.asp?id=8282